Naziv po zaključku izobraževanja

Gastronomsko-turistični tehnik/tehnica

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

  • uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • poklicna matura.

Vsebina poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
  • izpitni nastop in zagovor.

INFORMACIJE

Melita Oražem
tel: +386 (0)1 89 38 272, +386 (0)51 414 706
mail: melita.orazem@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Več informacij lahko pridobite osebno na upravi OE Ljudska univerza Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu (01) 89 38 270 ali 051 414 706 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si.

Prijave sprejemamo do konca septembra 2014 oz. do zasedbe prostih mest.

POVEZAVE

Predmetnik ali brošura
Mesečna preglednica izpitnih rokov
Urniki in obvestila
Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Opravljanje poklicne mature
Informacije o poklicni maturi