Finančna pismenost – upravljanje z osebnim premoženjem

Program je namenjen manj izobraženim odraslim (do 13 let šolanja), učno prikrajšanim odraslim, starejšim odraslim, delovno aktivnemu prebivalstvu, ki želijo osvežiti, nadgraditi in povečati svoje znanje oziroma usvojiti finančno usposobljenost na področju osnovnega ravnanja z osebnim premoženjem. Priporočeno je, da imajo udeleženci temeljna računalniška znanja.

Tematski sklopi:

  • Ključne kompetence za uspešno izvedbo programa
  • Osnovna socialna varnost
  • Finančni viri in vrste vlaganj
  • Varčevanje
  • Investicije
  • Podjetništvo  (pravno in organizacijsko)

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2012
Termin izvedbe: 1.9.2012 – 31.12.2012
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor