Et-struct

Projekt ET-struct
EconomicEducational Territorial – Structure
(Ekonomsko-izobraževalna teritorialna struktura)

Mnoge nacionalne in mednarodne študije kažejo, da izobrazba in usposobljenost delovne sile ne ustrezata potrebam regionalnega gospodarstva. To zavira gospodarsko rast, konkurenčnost in zaposlovanje, poleg tega pa preprečuje izpolnjevanje ciljev Lizbonske pogodbe.

Eden od razlogov za tako stanje je očitna neusklajenost med izobraževalnim sistemom ter trenutnimi potrebami tehnologije in gospodarstva. Če želimo to spremeniti, moramo nujno okrepiti osebni, gospodarski in regionalni razvoj, saj povezave med temi dejavniki niso zadostno vzpostavljene oz. niso dovolj učinkovite.

Poleg tega se morajo regionalna gospodarstva znati spopasti s prihajajočimi pritiski. Hitro morajo napovedati in se odzvati na spremenjene gospodarske razmere ter poskrbeti za izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacijo delovne sile, da bodo regije uspešno pripravljene na prihodnje izzive.

Glavne aktivnosti projekta vključujejo:
– oblikovanje dinamičnega seznama znanj in sposobnosti v skladu s skupno politično pobudo Evropske komisije in držav članic EU “Nova znanja za nova delovna mesta”;
– razvoj sistemov učenja na kraju samem ali prek spleta, ki bodo namenjeni izobraževanju, usposabljanju in prekvalifikaciji regionalne delovne sile;
– pilotni preizkus oblikovanih sistemov učenja;
– pripravo skupne strategije in akcijskega načrta za stalno usmerjanje in povezovanje glavnih regionalnih akterjev.

Več informacij o projektu si lahko preberete na www.etstruct.eu.

SPOROČILA ZA JAVNOST:
junij 2010 – Čas je, da ukrepamo
september 2012 – Prispevek o projektu Et-struct v Katalogu izobraževalne ponudbe LU Kočevje 2012/13

marec 2013 – Predstavitev projekta ET-struct: strateški katalizator v povezovanju ključnih akterjev in razvoju človeškega kapitala, Zaključna konferenca projekta ET-struct

Več informacij o projektu si lahko preberete na www.etstruct.eu.

Cilji projekta

ET-struct bo združil tri glavne akterje, ki pomembno vplivajo na stalne strukture upravljanja v regijah: regionalno politiko, gospodarstvo ter institucije za izobraževanje in usposabljanje. Oblikoval bo evropsko omrežje regionalnih strokovnjakov ter nosilcev odločanja na področju gospodarstva in izobraževanja, s tem pa zagotovil regionalno rast in stabilnost. Na ta način bo omogočen inovativen in sistematičen proces sodelovanja ter učinkovit pretok informacij in sodelovanje med vsemi akterji.