Et-struct: Čas je da ukrepamo

Program SREDNJA EVROPA
Projekt Et-struct – Čas je, da ukrepamo


… povezovanje izobraževalnih sistemov z regionalnim gospodarstvom za regionalno rast in stabilnost …

V letih 2000 in 2001, ko je EU oblikovala svoje cilje v Lizboni in Göteborgu, osredotočene na rast in zaposlovanje, ni nihče niti slutil, da nas bo leta 2008 doletela resna finančna in gospodarska kriza. Ta je vplivala na mnoge ambiciozno zastavljene cilje in povzročila splošno negotovost predvsem v vsakdanjem življenju Evropejcev ter ogrozila njihova delovna mesta in socialno varnost.

EU trenutno oblikuje novo in ambiciozno strategijo za rast in delovna mesta “EU 2020”. Vendar, ali lahko dejansko zagotovimo, da bo ustrezala izzivom prihodnosti?

Nekaj je vsekakor zanesljivo: regionalna gospodarstva se morajo v vsakem trenutku znati spopasti s pritiski. Hitro se morajo odzvati in predvideti spremembe razmer ter poskrbeti za izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacijo delovne sile, da bi izpolnila določene izzive.

Projekt ET-struct ponuja fleksibilne in trajnostne rešitve, ki bodo Evropskim državljanom omogočala, da se hitro odzovejo na spreminjajoče se zahteve na trgu dela. Projekt bo spodbudil regionalno stabilnost in rast z združevanjem treh glavnih akterjev na regionalni ravni: regionalne politike, gospodarstva ter institucij za izobraževanje in usposabljanje.

Projekt ET-struct bo trajal 3 leta (2010-2012), njegov cilj pa je izboljšati prihodnje zaposlitvene možnosti za regionalno delovno silo. Z nenehnim prilagajanjem izobraževalnega sistema na zahteve regionalnega gospodarstva bo ET-struct pripomogel k zagotavljanju gospodarske stabilnosti, trdnosti in rasti v evropskih regijah.

Prav zato sta se projektu priključila tudi Ljudska univerza Kočevje in Razvojno izobraževalni center Novo mesto, ki bosta projekt izboljšanja sodelovanja med omenjenimi glavnimi akterji prenesla v Jugovzhodno regijo. Skupno bo v okviru projekta združilo moči 17 partnerjev iz Avstrije, Češke, Italije, Nemčije, Poljske, Slovenije in Ukrajine, od slovenskih partnerjev pa je soudeležen še BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, (Regionalna razvojna agencija Gorenjske).

Skupna vizija za Srednjo Evropo in potreba po večji socialni varnosti sta partnerje združila že na prvem uradnem srečanju na Dunaju, 28. maja 2010, ko je potekala tudi trans-evropska tiskovna konferenca z več kot sto uglednimi gosti s področij izobraževanja, gospodarstva ter regionalne politike. Na njej so slavnostni govorniki poudarili pomen podpore državljanom EU pri bolj učinkoviti izobrazbi in usposobljenosti, ki ne pripomore zgolj h gospodarski varnosti posameznikov, temveč tudi k stabilnosti celotne regije ter v širšem pomenu k stabilnosti združene Evrope.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor