OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program ELEKTRIKAR, SPI:

Modul – DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV
Modul – ELEKTRIČNE NAPRAVE
Modul – ELEKTRONSKI SKLOPI
Modul – INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
Modul – IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
Modul – IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV
Modul – MONTAŽA INTELIGENTNIH INŠTALACIJ
Modul – OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Modul – PRIKLOPI ELEKTRIČNIH MOTORJEV
Modul – UPORABA KRMILNIH NAPRAV
Modul – ZAJEMANJE IN OBDELAVA PROCESNIH VELIČIN
 

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program ELEKTRIKAR, SPI:

Modul – DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV
Modul – ELEKTRIČNE NAPRAVE
Modul – ELEKTRONSKI SKLOPI
Modul – INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
Modul – IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
Modul – IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV
Modul – MONTAŽA INTELIGENTNIH INŠTALACIJ
Modul – OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Modul – PRIKLOPI ELEKTRIČNIH MOTORJEV
Modul – UPORABA KRMILNIH NAPRAV
Modul – ZAJEMANJE IN OBDELAVA PROCESNIH VELIČIN