Ekosistemske storitve gozdnega prostora na Kočevskem

V dobrem letu in pol od začetka projekta LIFE Kočevsko smo imeli precej aktivnosti namenjenih javnosti, strokovnjakom iz različnih področij ter zainteresiranim posameznikom. Menimo, da širša vpetost ljudi v dejavnosti, ki smo jih izvedli ter vključenost v dogodke, ki prihajajo, vodi v trdnejše odločitve o rabi prostora ter tudi pripomore k boljši ozaveščenosti o pomenu ohranjene narave.

Na Zavodu za varstvo narave smo tako med gozdarske in naravovarstvene strokovnjake razdelili anketni vprašalnik o vrednotenju ekosistemskih storitev gozdnega prostora na Kočevskem. Anketo je izpolnilo 66 zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije, zaposlena na Ljudski univerzi v Kočevju ter 21 iz Zavoda za varstvo narave; skupno torej 88 ljudi. Posamezno storitev so lahko ocenili na lestvici od nič do pet, pri čemer nič pomeni, da storitev ni pomembna, pet pa, da ima storitev zelo velik pomen. Med storitvami imajo regulacijske najvišjo oceno (3,9), sledijo kulturne (3,4) ter oskrbovalne (3,2).

Kljub temu, da anketa ni reprezentativna, bo več kot odlična podlaga za nadalje aktivnosti, in končni učinek – povečanje zavesti o ekonomski vrednosti ohranjene narave. Za podrobnosti pa si poglejte grafikon.

2016-03-23_graf

Posted in Aktualno.