OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK, SSI:
Modul – BANČNO POSLOVANJE
Modul – FINANČNO KNJIGOVODSTVO
Modul – FINANČNO POSLOVANJE
Modul – KOMERCIALNO POSLOVANJE
Modul – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
Modul – NEPOSREDNO TRŽENJE
Modul – POSLOVANJE PODJETIJ
Modul – POSLOVNI PROJEKTI
Modul – POSLOVNO RAČUNSTVO IN STATISTIČNA ANALIZA POJAVOV
Modul – POŠTNI PROMET
Modul – SODOBNO GOSPODARSTVO
Modul – UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Modul – ZAVAROVALNE STORITVE

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK, SSI:
Modul – BANČNO POSLOVANJE
Modul – FINANČNO KNJIGOVODSTVO
Modul – FINANČNO POSLOVANJE
Modul – KOMERCIALNO POSLOVANJE
Modul – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
Modul – NEPOSREDNO TRŽENJE
Modul – POSLOVANJE PODJETIJ
Modul – POSLOVNI PROJEKTI
Modul – POSLOVNO RAČUNSTVO IN STATISTIČNA ANALIZA POJAVOV
Modul – POŠTNI PROMET
Modul – SODOBNO GOSPODARSTVO
Modul – UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Modul – ZAVAROVALNE STORITVE