ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL je mednarodno priznano spričevalo, ki dokazuje, da njegov imetnik zna uporabljati osebni računalnik, pozna osnove delovanja računalnikov in računalniških sistemov ter obvlada osnovne računalniške programe.

ECDL spričevalo lahko pridobi vsak, ki želi dokazati nadpovprečno usposobljenost dela z osebnim računalnikom, bodisi brezposelni ali zaposleni. Temelji na enotnem učnem načrtu, kar vsakemu udeležencu zagotavlja visok nivo mednarodnim zahtevam prilagojenega znanja.

Program ECDL obsega naslednje module:

 • Modul 1 – Koncepti informacijske tehnologije (IT),
 • Modul 2 – Uporaba računalnika in upravljanje datotek (Operacijski sistem Windows),
 • Modul 3 – Urejanje in obdelava Besedil (Word) ,
 • Modul 4 – Preglednice (Excel),
 • Modul 5 – Podatkovne baze (Access),
 • Modul 6 – Predstavitve (Power Point),
 • Modul 7 – Informacije in komunikacije (Internet in elektronska pošta).

Obstajata dve različici ECDL spričevala:

 • ECDL spričevalo (potrebno je uspešno opraviti izpite iz vseh 7 modulov),
 • ECDL START spričevalo (potrebno je uspešno opraviti 4 izpite iz poljubno izbranih modulov).

Na voljo imate tečaje, priprave na izpite in izpite.

Priprave na opravljanje izpitov ECDL
Priprave na izpite in tečaji ECDL potekajo po učnem načrtu ECDL, ki temelji pretežno na konkretnih primerih vaj in testnih vprašanjih, ki se pojavljajo pri izpitih ECDL. Udeleženec ima tudi možnost samoučenja s pomočjo ustreznega gradiva BREZPLAČNO v Središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Kočevje, vsak delovni dan do 16. ure.
Priprave na izpite in tečaji ECDL potekajo pod vodstvom strokovno usposobljenega mentorja, 3 krat tedensko v popoldanskem času v računalniški učilnici Ljudske univerze Kočevje.

Ljudska univerza Kočevje omogoča priprave na opravljanje izpitov in pridobitev spričevala ECDL START v sodelovanju z Micro Team d.o.o iz Ljubljane, ki je eden izmed izpitnih centrov (ECDL).

Kako pridobite ECDL spričevalo?

Kandidat se prijavi s pomočjo prijavnice pri odgovorni osebi izobraževalnega in pooblaščenega ECDL izpitnega centra Micro Team d.o.o. ali pri odgovorni osebi na verificirani lokaciji – Ljudski univerzi Kočevje.

Program ECDL START

Trajanje: 74 pedagoških ur

Vsebina:

 • Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek (Operacijski sistem Windows) – 12 ur
 • Modul 3: Urejanje in obdelava besedil (Word) – 30 ur
 • Modul 4: Preglednice (Excel) – 20 ur
 • Modul 7: Informacije in komunikacije (Internet in elektronska pošta) – 12 ur

 

Program ECDL ŠOLA

Trajanje: 110 pedagoških ur

Vsebina:

 • Modul 1: Koncepti informacijske tehnologije (IT) – 4 ure
 • Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek (Windows) – 12 ur
 • Modul 3: Urejanje in obdelava besedil (Word) – 30 ur
 • Modul 4: Preglednice (Excel) – 20 ur
 • Modul 5: Podatkovne baze (Access) – 20 ur
 • Modul 6: Predstavitve (Power Point) – 12 ur
 • Modul 7: Informacije in komunikacije (Internet in elektronska pošta) – 12 ur

 

Program ECDL NADGRADNJA

Trajanje: 36 pedagoških ur

Vsebina:

 • Modul 1: Koncepti informacijske tehnologije (IT) – 4 ure
 • Modul 5: Podatkovne baze (Access) – 20 ur
 • Modul 6: Predstavitve (Power Point) – 12 ur

 

Program PRIPRAV NA IZPITE ECDL

Priprave za:

 • ECDL START (M2, M3, M4, M7) – 8 ur
 • ECDL NADGRADNJA (M1,M5, M6) – 8 ur

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do konca septembra 2013 oz. do zasedbe prostih mest.

INFORMACIJE:
Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor