e Roma Resource

Evropski Romi živijo v različnih pogojih, zato je ključnega pomena, da transnacionalno komunikacijo in sodelovanje razvijamo ob upoštevanju njihovih posebnih družbeno-gospodarskih razmer in kulturnih razlik. Socialna izključenost in diskriminacija močno vplivata na dostop Romov do zaposlitvenih možnosti, izobraževanja in javnih storitev.

Glavni cilj projekta e-RR je spodbujanje, širjenje in izmenjava rezultatov ter gradiv na področju vključevanja Romov v različne sfere družbenega življenja. Konzorcij partnerjev je zgradil platformo projekta na podlagi lastnih izkušenj in že obstoječih dobrih praks, ki so jih razvile različne evropske organizacije. Na mednarodni spletni izobraževalni in informacijski platformi so zbrane informacije na razpolago vzgojiteljem, učiteljem, izobraževalcem odraslih, socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, načrtovalcem projektov, strokovnjakom za posamezna področja, odraslim Romom, romskim učencem. e-RR platforma deluje kot izobraževalno in informacijsko orodje ter tudi kot sredstvo za spodbujanje uporabe različnih gradiv.

Vzpostavitev portala lahko prispeva tudi k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov na področju izobraževanja odraslih Romov. Hkrati bo lahko z objavami rezultatov projektov prispevala k preprečevanju podvajanja projektov in investicij.

Vodilni partner v projektu e-Roma Resource je RIC Novo mesto, poleg Ljudske univerze Kočevje -a pa so partnerji v projektu še:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podružni ured Karlovac, Hrvaška,
  • ADICE – Association pour le développement des initiatives, Francija,
  • Trnavska univerzita, Trnava, Slovaška,
  • The Union of Associations MULTIKULTURA, Poljska.

Ljudska univerza Kočevje je sodelovala pri vseh delovnih paketih v sklopu projekta, kot vodilni partner pa smo odgovorni za ekploatacijo oziroma čim boljše in učinkovitejše izkoriščanje projektnih vsebin in rezultatov še po uradnemu zaključku trajanja projekta, ki je bil 31.12.2015.

Vabimo vas, da obiščete novo spletno informacijsko platformo e-RR, na naslovu http://www.eromaresource.com/?language=pl&language=si

Dovolite nam, da vas vljudno povabimo, da na platformi e-RR delite svoje projekte in njihove rezultate, primere dobrih praks in gradiva, ki bi lahko bila koristna za druge strokovnjake, ki delajo na področju vključevanja Romov.

LOGO

INFORMACIJE

Melita Oražem
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: melita.orazem@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.eromaresource.com

PRILOGE

FOTOGRAFIJE