Dvig ravni pismenosti

]Ljudska univerza Kočevje je bila v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 izbrana za izvedbo naslednjih programov:

Programe sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad in so za udeležence BREZPLAČNI.

Projekt Dvig ravni pismenosti se bo izvajal do 31.8.2013.

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.