Doživljanje kraja malo drugače

Izobraževanje starejših od petinpetdeset (55) let in medgeneracijsko sožitje. Udeleženci bodo pridobili dodatno znanje, krepili kulturno zavest in osebno rast. Starejši bodo družbeno aktivni, hkrati čutijo drugačno pripadnost kraja- imajo globje korenine, kar lahko prenesejo na mlajše udeležence (osnovnošolce). Mlajši udeleženci pa z drugačnim pogledom na svet približajo svoje poglede in razmišljanja starejšim, kar bi pomenilo, da med tema dvema generacijama ni oddaljenosti oz. je pomembno, da imajo skupni jezik in da je med njimi možno sodelovanje in obojesmerno učenje, kar potem lahko imenujemo sožitje.

Tematski sklopi:

  • Osnove digitalne fotografije
  • Pravila dobre fotografije
  • Priprava na terensko delo
  • Domači kraj skozi objektiv
  • Pregled fotografij
  • Razvijanje, obdelava fotografij
  • Razstava

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2013
Termin izvedbe: 1.5.2013 – 31.8.2013
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor