Dojč und deutsch

Program je namenjen vsem brezposelnim odraslim, ki želijo osvežiti, nadgraditi in povečati svoje znanje oziroma usvojiti dobro sporazumevalno spretnost v nemškem jeziku. Prav tako je jezikovno izobraževanje namenjeno tudi starejšim odraslim, ki želijo usvojiti ali izpopolniti sporazumevanje v nemškem jeziku.

Tematski sklopi:

  • jaz in moj življenjski krog
  • okolje, kjer živim
  • izobraževanje
  • zdravje
  • prosti čas
  • hrana in pijača
  • umetnost
  • kultura in družba

Trajanje: 50 ur
Število izvedb:
1 izvedba v letu 2012 (1.1.2012 – 30.4.2012)    Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.
1 izvedba v letu 2013 (1.1.2013 – 30.4.2013)    Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.
1 izvedba v letu 2014 (1.9.2013 – 31.12.2013)  Status: Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do konca septembra 2013 oz. do zasedbe prostih mest.

{AG}SNIO_Dojc_{/AG}

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Nekategorizirano.

Dodaj odgovor