Znanje je vrednota. Znanje je vrednost. Več ga imamo, bogatejši smo.

V sklopu regijskega Festivala Zate in Dnevov svetovanj za znanje smo zaposlenim pomagali pri odločitvah na karierni poti.

Stojnica znanja na Mestni ploščadi v Kočevju se je bohotila z vsebinami, ki bogatijo naše znanje. Kolo sreče je spodbujalo različne generacije k vključitvi v neformalne programe za odrasle in motivaciji za učenje.

Za odrasle sta potekali delavnici na temo Oblikovanja samopodobe in prepoznavanja poklicne šifre. Delavnici spodbujata prepoznavanja lastnih kompetenc in znanja pri spremembi karierne poti. Delavnici spodbujata samozavest, saj oseba jasno izraža tako poklicne in osebne kompetence ter interes za določeno področje.

V Svetovalnem središču POKOLPJE zaposlene spodbujamo k spremembi karierne poti, strokovno svetujemo pri nadgradnji kariere in vključitvi v neformalna ali formalna izobraževanja.

Zaposlenim pomagamo pri vrednotenju neformalno pridobljenega znanja, pri pripravi portfolija za delodajalca, pri pripravi življenjepisa in vloge za spremembo delovnih mest.

Nikoli ni prepozno za korak v karieri. Potrebna je motivacija in pogum.

Obiščite svetovalki na Ljudski univerzi Kočevje: maja.rupnik@lu-kocevje.si, melita.orazem@lu-kocevje.si

Vključitev v Svetovalno središče Pokolpje je brezplačno, saj je financirano iz MIZŠ in ESS.