Diskusije z in za romske ženske

Teme diskusij, ki se posredno ali neposredno dotikajo področja zgodnjih porok, smo izbrali v sodelovanju z več udeleženci našega projekta. Glavni vir je bil romski mediator, skupaj s predstavniki lokalnih javnih institucij, vključenih v medinstitucionalno skupino. Pogovori o telesni in psihološki zrelosti, spolnosti in kontracepcijskih metodah niso ravno teme pogovorov v romski skupnosti. Poleg tega so rezultati raziskave, izvedeni po lokalnih romskih naseljih, pokazali, da se Romi po informacije o kontracepciji obrnejo na zdravstveno osebje (po znanih izkušnjah, žal, ko je dekle že noseča). Poleg tega smo o naboru tem razpravljali tudi z udeleženci medinstitucionalnega srečanja, kjer so bile med strokovnjaki z različnih javnih institucij prisotne tudi romske ženske, zaposlene po lokalnih osnovnih šolah kot romske pomočnice. Izoblikovalo se je mnenje, da se osredotočimo na dekleta v starosti od 12. do 17. let, ki predstavljajo najbolj rizično skupino. Za romska dekleta v lokalnem okolju je z nekaj izjemami značilno, da jih le nekaj zaključi osnovno šolo. Tako se zanje že zelo zgodaj zaključi izobraževalna pot.
Z močno podporo romskega mediatorja smo diskusijo uspešno zastavili in izvedli. Prvo srečanje smo namenili pogovoru in odprti debati o odraščanju, spolnosti in kontracepciji. Kljub očitni zagati, je pogovor odprl teme, povezane z zgodnjimi porokami in posledicami zgodnjega starševstva. Dandanes lokalna romska skupnost še vedno ne obravnava, se ne odziva dovolj odločno na primere porok pred 18. letom. Nadaljnji pogovor o prihodnosti, samostojnosti in materinstvu, je pri nekaterih dekletih pokazal željo po nadaljevanju šolanja. Brez izjeme so kot najbolj zanimiv poklic izpostavile frizerko in kozmetičarko. In tema našega naslednjega druženja je bila določena! Pogovor smo zaključile s kratko delavnico izdelovanja nakita iz gline.

Naše drugo srečanje z Romskimi dekleti, ki smo ga začele v prostorih Ljudske univerze Kočevje, je bilo zelo dobro obiskano. Očitno bolj sproščeno ozračje kot ob našem prvem druženje je odlična priložnost, da se ponovno dotaknemo že obravnavanih tem. Poglobljeno in odkrito razmišljanje o odraščanju prinese na dan dejstva, da proces dozorevanja sledi enakemu ritmu, ne glede na spol, etnično pripadnost. Večina deklet začne v najstniških letih sanjati o fantu in obratno. Puberteta je pač tisti čas, ko začnejo svojo pot ubirati hormoni, tako pri fantih kot dekletih in ne glede na to, od kod in kdo si. Naše srečanje se nadaljuje v lokalnem kozmetičnemu salonu. Hkrati nas spremlja tudi lokalna novinarka, ki pripravlja prispevke za nacionalno TV in s katero bi v prihodnosti želeli prav tako izvesti delavnico, v kateri bi se dekleta sama preizkusila kot voditeljica oziroma režiserka prispevka. V salonu nam kozmetičarka predstavi najprej njeno izobraževalno pot in pomen dobrih temeljev znanja še pred srednješolskim izobraževanjem. Seveda pa je bilo največje navdušenje sam delovni proces, pri katerem so se vključile tako kot stranke kot maskerke. Kmalu je bilo čutiti sproščenost, navdušenje in smeh. Ob koncu sta dve dekleti tudi predstavili naše druženje televizijski snemalni ekipi.

kolaž2

Objava v medijih:

RTV SLO, TV SLO 2, “So vakeres”, 4.10.2016 (10:33-11:42), pripravila: Tjaša Šerkezi

So vakeres

 

Posted in Aktualno, Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?.