Didaktična učna pot ob Reškem jezeru pri Kočevski Reki

V gozdnem rezervatu Jezero je bila v letih 2003-2004 iz strani Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje vzpostavljena 695 m dolga krožna pot, ki je markirana, ozka, neopremljena in kot taka neprimerna za obisk, posebno ne večjih skupin obiskovalcev.

Za namene promocije in ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev območja Kočevsko bo ob Reškem jezeru pri Kočevski Reki narejena didaktična učna pot. V sklopu projekta se načrtuje širitev obstoječe poti na 1,3 m širine, kar bo omogočalo normalen dostop po učni poti. Na določenih odsekih trase učne poti se bodo izvedla potrebna zemeljska dela zaradi izravnave s terenom. Izvedla se bo dopolnitev načrtovane učne poti z izdelavo novega kraka učne poti v dolžini 232 m (širine 1,3 m). V okviru poti bo postavljenih 10 informativnih tabel ter 8 didaktičnih pripomočkov vzdolž celotne učne poti.

Didaktična učna pot ob Reškem jezeru pri Kočevski reki (Karto pripravil: ZGS OE Kočevje)

Didaktična učna pot ob Reškem jezeru pri Kočevski reki (Karto pripravil: ZGS OE Kočevje)

Novico pripravili sodelavci Ljudske univerze Kočevje

 

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.