Delovanje 10 aktivov za 10 različnih programov

Osnutek gradiv za skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja:

 A. Srednje poklicno izobraževanje, SPI:
     1. BOLNIČAR- NEGOVALEC
     2. TRGOVEC
     3. GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
     4. ELEKTRIKAR

 B. Srednje strokovno izobraževanje, SSI:
     1. LOGISTIČNI TEHNIK
     2. PREDŠOLSKA VZGOJA
     3. EKONOMSKI TEHNIK
     4. GRADBENI TEHNIK

 C. Poklicno-tehniško izobraževanje, PTI:
     1. STROJNI TEHNIK
     2. ZDRAVSTVENA NEGA

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.

Dodaj odgovor