Najbolj enostavna izdelava zeliščne spiralne grede je s kamenjem obloženi kup zemlje v obliki spirale. Če pa želimo doseči večji vpliv kamenja na rast rastlin, potem spiralno gredo gradimo s kamenjem. Skozi celoten proces izdelave spiralne grede nas je vodila ga. Ana Ogorelec.

vodila:  Ana Ogorelec
organizator: LU Kočevje
lokacije: Željne, Dolga vas