Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?

Na razpis Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje (Daphne III Action Grant 2013) objavljenem oktobra 2013, se je v širši izbor (zadostno število zbranih točk) uvrstilo več kot 220 projektov iz držav članic EU. Glede na razpoložljiva finančna je bilo v ožji krog izbranih 26, med njimi tudi projekt »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«, ki se bo izvajal v obdobju od 1.10.2014 do 30.9.2016. Projektno partnerstvo sestavljajo partnerji iz Slovenije (Ljudska univerza Kočevje – vodilni partner, Razvojno-izobraževalni center Novo mesto), Bolgarije (Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance) in Italije (FormAzione Co&So Network – Consorzio scs.

Projekt »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« je nadgradnja projekta »Preventing Early/Forced Marriage« (Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, Bolgarija), proučil trenutno stanje o vprašanju zgodnjih porok med Romi, odprl temo v romskih skupnostih in na dotičnih institucijah ter raziskal obstoječe dejavnosti za preprečevanje zgodnjih porok.

Aktivnosti projekta »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« nadaljujejo z obravnavo zgodnjih porok med romsko populacijo in zajemajo več različnih pristopov, delovnih sklopov.

V okviru prvega sklopa bodo izvedeni vprašalniki v obliki vodenih intervjujev po romskih naseljih. Rezultati sociološke raziskave bodo predstavljali vidik vprašanih mlajših in starejših Romov o zgodnjih porokah. Iz vseh sodelujočih držav bo skupno vključenih 1.200 Romov (500 Slovenija, 350 Bolgarija, 350 Italija), različnih zgodovinskih izvorov, oziroma skupnosti.

Drugi sklop projektnih aktivnosti je namenjen izobraževanju s področja mediacije, sestavljenega iz teoretičnega znanja in študije primerov, s poudarkom na temo, kako delovati kot mediator v primeru pojava zgodnje poroke. V izobraževanje bodo vključeni Romi, strokovnjaki s področja izobraževanja, socialnega dela, svetovanja in zdravstvene oskrbe, predstavniki lokalne skupnosti in policije. Določeni udeleženci izobraževanja bodo tudi člani »urgentne« skupine, ki bo začela z delovanjem v času trajanja projekta. Pridobljeno znanje in aktivno vključevanje v reševanje morebitnih težav ter vzpostavitev širše mreže strokovnjakov za delovanje na področju mediacije pa bo osnova za delovanje tima tudi po izteku projekta.

Tretji sklop projektnih aktivnosti načrtuje kot pomemben korak pri zgodnjem odkrivanju oziroma preprečevanju nasilja, zgodnjih porok med Romi, izvedbo izobraževalnih programov za osnovnošolske otroke. Programi oziroma moduli s področja preventive, zajemajo teme kot so reproduktivno zdravje, spolna vzgoja, načrtovanje družine, vrednote, nasilje in kulturne raznolikosti.

Projekt uvaja tudi »romskega mediatorja«, predstavnika romske skupnosti, ki bo prek rednih obiskov različnih romskih naselij nudil Romom ustrezno podporo in napotke, kam se obrniti po pomoč, jim posredoval različne informacije z različnih področij (zdravstvo, sociala, lokalna skupnost) in pomagal iskati odgovore na različna vprašanja ter prepoznaval konfliktne razmere, ki bi potrebovale posredovanje mediatorja oziroma »urgentne« skupine. Pomembni del terenskega dela romskega mediatorja bo tudi spodbujanje romskega prebivalstva k aktivnemu vključevanju v širše družbeno dogajanje z namenom izboljšanja kakovosti njihovega družbenega in ekonomskega položaja v lokalni skupnosti.

Aktualne novice, rezultati in nastala gradiva po posameznih delovnih sklopih bodo objavljeni na novo ustvarjeni spletni strani projekta (www.early-marriage.eu). Promocijske in diseminacijske aktivnosti bodo potekale tudi v obliki okroglih miz, na katerih bodo sodelovali predstavniki lokalne skupnosti in institucij na eni ter predstavnice romske populacije na drugi strani. Prav tako bodo izvedene aktivnosti po centrih za socialno delo, zdravstvenih ustanovah, nevladnih organizacijah, izobraževalnih zavodih in policiji, ki bodo zagotovile udeležence za načrtovano usposabljanja za mediatorja. Po osnovnih šolah bodo podrobno predstavljeni tudi načrtovani izobraževalni programi o preventivi za osnovnošolce. Poleg objav na spletni strani projekta, bo vsak partner skrbel za ustrezno širjenje zanimivih projektnih dogajanj tudi na lastnih spletnih straneh, kakor tudi z obveščanjem lokalnih/nacionalnih medijev.

Zastavljene aktivnosti projekta »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« bodo lahko ob ustrezni podpori vseh vključenih vzpostavile in utrdile temelje, povezave, delovne skupine, uporabljene metode za vzpostavljanje stika med romsko in ne-romsko populacijo, ki lahko zagotovijo uspešno delovanje tudi po izteku projekta.

Delo in rezultati projektnih aktivnosti:

WS0 – Vodenje, koordinacija in evalvacija projekta

Končno evalvacijsko poročilo projekta

WS1 – Sociološka raziskava »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«

Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?

Zgodnje poroke – kultura ali zloraba? Poročilo o nadaljnji raziskavi

WS2 – Usposabljanje s področja mediacije v večkulturni skupnosti

Program: Usposabljanje s področja mediacije v večkulturni skupnosti

Učno gradivo: Usposabljanje s področja mediacije v večkulturni skupnosti

WS3 – Preventivni programi za osnovnošolce

Preventivni programi za osnovnošolce

Didaktični pripomočki:

V podporo in pomoč izvedbi preventivnih programov sta bila razvita dva didaktična pripomočka, komplet igralnih kart in risanke.

Igralne karte

V kompletu se nahaja 35 kart. Različna barvna ozadja (rumeno, rdeče, zeleno, modro ter sivo) predstavljajo 5 nosilnih tem programa: čustveno izobraževanje, kulturne norme in socialne spretnosti, konstruktivno reševanje konfliktov, kultura manjšin in prepoznavanje nasilja. Vsako nosilno temo podpira še 6 spremljajočih kart.

L_Emotions1 slika    L_Culture slika2    L_Conflicts slika3    L_EM slika 4    L_Violence slika5

Uporaba kart je možna na več načinov, ob različnih priložnostih, mi pa vam ponujamo nekaj možnosti:

Navodila za uporabo

Risanke

Ustvarjenih je bilo 5 risank, vsaka pokriva nosilno temo preventivnih programov: čustveno izobraževanje, kulturne norme in socialne spretnosti, konstruktivno reševanje konfliktov, kultura manjšin in prepoznavanje nasilja.

L_Emotions1 slika     L_Culture slika2     L_Conflicts slika3     L_EM slika 4     L_Violence slika5

WS4 – Promocija in diseminacija projekta

Publikacija “Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?”

LOGO

 

 

 

INFORMACIJE

Barbara Mavrin
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: barbara.mavrin@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.early-marriage.eu

PARTNERJI