Dan “odprtih glav”

Na LU Kočevje smo v letošnje dejavnosti zdravja na delovnem mestu, poleg različnih športnih aktivnosti, dodali še delavnice na temo komunikacije. Prvo v nizu treh delavnic smo imeli že marca. Drugi dve pa delavnice pa smo izpeljali v pričetku poletja.

Osrednji temi na obeh poletnih delavnicah sta bili timsko delo in javno nastopanje: kako učinkovito delovati v timu, kako učinkovito reševati in rešiti težave, fleksibilnost v timu, kako izboljšati tehnike prezentacij in javnega nastopanja, prezentacijske strategije, …

Na delavnicah smo krepili medsebojne odnose, pridobivali nova znanja, ali le utrjevali že pridobljena znanja in veščine.

Zapisala: Sonja Hribar

Dan "odprtih glav"

Dan “odprtih glav”

 

Športne igre

Športne igre

Posted in Aktualno.