CVŽU Dolenjska

Centri vseživljenjskega učenja (CVŽU) v Sloveniji opravljajo poslanstvo širjenja koncepta vseživljenjskosti učenja in utiranja novih poti pridobivajo znanja za kvalitetnejše življenje, večjo konkurenčnost na trgu dela ter splošno osebnostno rast. CVŽU-ji so zasnovani regijsko in v partnerstvo povezujejo različne socialne partnerje v lokalni skupnosti, gospodarstvu in izobraževanju. Aktivnosti v okviru projekta se bodo izvajale do konca decembra 2013.

Centri izvajajo številne dejavnosti namenjene predvsem pridobivanju neformalnih znanj in spretnosti, šezlasti za tiste kategorije prebivalcev Slovenije, katerih učenje in izobraževanje ne poteka več v rednem šolskem sistemu ampak morajo nova znanja ter načine za njihovo pridobivanje poiskati sami.

Projekt Center vseživljenjskega učenja Dolenjska omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. Vse dejavnosti so brezplačne in dostopne vsem prebivalcem Dolenjske, Bele krajine ter kočevsko-ribniškega območja, ki si želijo pridobiti določena znanja.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”

V projektu se odvijajo naslednje dejavnosti