Čiščenje Male Stankove jame in jame Müllerloch oz. Golobje jame

Čiščenje Male Stankove jame

Mala Stankova jama je v preteklosti služila kot vaško smetišče Šalki vasi. V njej je bilo ocenjeno, da leži med 20 in 30 m3 smeti.

V nedeljo 28. avgusta 2016 so jamarji Jamarskega kluba Novo mesto organizirali čiščenje Male Stankove jame. Štiri kontejnerje je Komunala Kočevje pripravila že v petek.

Pri čiščenju je sodelovalo 18 jamarjev, kamion z vitlom ter traktor s prikolico, saj kontejnerjev zaradi skalnatega terena ni bilo možno dostaviti do jame. Iz jame so odstranil: 12 m3  mešanih odpadkov in približno 2 m3 zelo starega železa. Skupaj so iz jame odstranili slabih 15 m3 odpadkov.

Čiščenje Mülerloch

Ker so zaključili že ob enih in so imeli veliko volje in bodo po pogodbi potegnili na svetlo skupno 120 m3 odpadkov, so isti dan začeli čistiti še naslednjo jamo in sicer Müllesrloch oz. Golobjo jamo v bližini Livolda ob glavni cesti. Ta jama se je začela čistiti že v vseslovenski čistilni akciji leta 2012, vendar ni bila očiščena do konca.

Po predvidevanjih naj bi v jami prevladovali gradbeni odpadki, vendar so pri pregledu jam v letu 2015 ugotovili, da prevladujejo mešani drobni komunalni odpadki, bela tehnika in embalaža.

Jamo so očistili do prvega platoja in odprli prehod v nižji del jame, kjer je po oceni še vedno cca 50 m3 negradbenih odpadkov. Iz jame so do sedaj potegnili 13 m3 mešanih komunalnih odpadkov. Jamo se bo do konca čistilo v letu 2017 skupaj z Oneško in Smetljivo jamo.

Ker je jama ob višjem vodostaju do vrha podornega stožca zalita z vodo ocenjujmo, da ima lahko veliki negativni vpliv na habitat človeške ribic.

Jamarski klub Novo mesto je potek čiščenja obeh jam predstavil v prispevku, objavljenem na njihovi spletni strani. Ogledate si ga lahko s klikom na naslednjo povezavo: Čiščenje Male Stankove jame pri Šalki vasi

Novico pripravila: Marija Mihelič, Občina Kočevje   

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.