Uncategorized

­

Entertainment industry acquisitions

Objavil |2. 7. 2015|

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

Technology changing laws

Objavil |2. 7. 2015|

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

What acquisitions should you make?

Objavil |2. 7. 2015|

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

International tax changes

Objavil |2. 7. 2015|

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

International investment advice

Objavil |2. 7. 2015|

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

Skupina za kakovost

Objavil |20. 8. 2013|

Skupina za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami zavoda. Od leta 2005

Kakovost na LU Kočevje

Objavil |20. 8. 2013|

Na Ljudski univerzi Kočevje kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Za razvoj skrbimo vsi zaposleni, naši zunanji strokovni sodelavci

Svetovalec za kakovost

Objavil |20. 8. 2013|

Razvoj kakovosti je pomemben dejavnik za razvoj izobraževanja odraslih, saj uvaja sistematičen pristop k dvigu ponudbe in ohranjanju statusa naše