Oživljanje podeželja in vaških domov

­

KOČEVJE – MESTO DREVES, tečaj ozaveščanja o pomenu mestnih in vaških dreves

Objavil |19. 3. 2014|

Glede na problematiko ohranjanja in sekanja dreves v urbanem okolju – tako v mestu kot v vaških jedrih, smo