Splošno izobraževanje in usposabljanje

­

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Objavil |26. 8. 2013|

Radovednost je ena izmed temeljnih lastnosti vsakega človeka. Posameznikovo iskanje novega pa je le redko izolirano od ljudi. To iskanje

Učna pomoč

Objavil |28. 8. 2013|

Učna pomoč je pomoč pri samostojnem učenju odraslih in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za

Središče za samostojno učenje

Objavil |26. 8. 2013|

Središče za samostojno učenje je oblika neformalnega izobraževanja odraslih, ki pomembno dopolnjujejo tradicionalno učenje in izobraževanje ter posamezniku nudi