Splošno izobraževanje in usposabljanje

­

Nadaljevalni intenzivni tečaj šivanja

Objavil |25. 3. 2014|

Nadaljevalni intenzivni tečaj šivanja je primeren za tiste, ki si želite nadgraditi svoje osnovno znanje.  V sklopu

Osnovni tečaj Patchworka

Objavil |24. 3. 2014|

Vabimo vas na intenzivni TEČAJ ŠIVANJA V PATCHWORK TEHNIKI, ki bo potekal v soboto, 12. aprila 2014, med 9. in

Tečaji šivanja na LU Kočevje

Objavil |24. 3. 2014|

Za vse, ki bi želeli spoznati svet šivanja, pridobiti osnovne veščine ali nadgraditi začetniške veščine šivanja, na Ljudski univerzi Kočevje

Črpanje evropskih nepovratnih sredstev/priprava in izvedba projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Objavil |7. 2. 2014|

Glede na finančno perspektivo in nove finančne okvirje EU 2014-2020 v letu 2014 pričakujemo objavo mnogih razpisov z različnih

Intenzivni tečaj šivanja

Objavil |7. 2. 2014|

Intenzivni tečaj šivanja je primeren tako za popolne začetnike, kot tudi za tiste, ki si želite nadgraditi svoje osnovno

Izobraževanje odraslih pripradnikov manjšin in Romov

Objavil |6. 9. 2013|

Program Integracija in socializacija Romov temelji na aktivnem vključevanju Romov v lokalno skupnost. V okviru programa so izpeljane delavnice

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja

Objavil |6. 9. 2013|

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP) je namenjen odraslim, ki so se šolali 10 let ali manj,

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak

Objavil |6. 9. 2013|

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Objavil |6. 9. 2013|

Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. pomaga premostiti težave pri

Študijski krožki

Objavil |5. 9. 2013|

Študijski krožki so oblika neformalnega izobraževanja odraslih in predstavljajo obliko druženja odraslih, izmenjavo mnenj in lastnih vrednosti. V študijskih krožkih