Splošno izobraževanje in usposabljanje

­

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja

Objavil |6. 9. 2013|

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP) je namenjen odraslim, ki so se šolali 10 let ali manj,

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak

Objavil |6. 9. 2013|

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Objavil |6. 9. 2013|

Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. pomaga premostiti težave pri

Študijski krožki

Objavil |5. 9. 2013|

Študijski krožki so oblika neformalnega izobraževanja odraslih in predstavljajo obliko druženja odraslih, izmenjavo mnenj in lastnih vrednosti. V študijskih krožkih

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Objavil |26. 8. 2013|

Radovednost je ena izmed temeljnih lastnosti vsakega človeka. Posameznikovo iskanje novega pa je le redko izolirano od ljudi. To iskanje

Učna pomoč

Objavil |28. 8. 2013|

Učna pomoč je pomoč pri samostojnem učenju odraslih in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za

Središče za samostojno učenje

Objavil |26. 8. 2013|

Središče za samostojno učenje je oblika neformalnega izobraževanja odraslih, ki pomembno dopolnjujejo tradicionalno učenje in izobraževanje ter posamezniku nudi