Pridobitev izobrazbe

­

Predšolska vzgoja (PT)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s

Osnovna šola za odrasle

Objavil |17. 7. 2013|

Program devetletne osnovne šole za odrasle je BREZPLAČEN in je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno