Pridobitev izobrazbe

­

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoji za vpis:

uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje

Bolničar-negovalec (SPI)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi

Predšolska vzgoja (PT)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s

Osnovna šola za odrasle

Objavil |17. 7. 2013|

Program devetletne osnovne šole za odrasle je BREZPLAČEN in je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno