Brezplačni programi za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih

Ljudska univerza Kočevje bo septembra 2016 pričela z izvajanjem brezplačnih programov za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc, zato k udeležbi vabi delodajalce in njihove zaposlene. Prednost pri vključitvi v programe imajo zaposleni, starejši od 45 let, z največ zaključeno poklicno šolo. Vabljeni pa tudi vsi ostali zaposleni.

V letu 2016 bomo na Ljudski univerzi Kočevje v okviru projekta  “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc”, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev Evropskega socialnega sklada, izvajali naslednje programe (s klikom na ime programa se vam odpre podrobna vsebina):

Z navedenimi programi želimo zaposlenim izboljšati temeljne in poklicne kompetence in tako organizacijam povečati konkurenčnost na trgu.

Naša želja je, da skupaj poiščemo vsebine in termine znotraj razpisanih programov, ki bodo ustrezali tako delodajalcem kot tudi njihovim zaposlenim.

Za več informacij o vsebini programov in terminski izvedbi smo vam na razpolago:

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)51 414 706
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si

 

 

Posted in Nekategorizirano.