Branje za znanje in branje za zabavo

Program Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) obsega 24 pedagoških ur in je namenjen staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok, ki iz različnih razlogov niso imeli možnosti za razvoj lastne pismenosti ter tudi tistim, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premallo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Program dejavno vključuje tudi otroke.

Cilji programa usposabljanja so doseči, da starši:

  • pridobijo temeljna znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti in s tem razvijajo lastno pismenost,
  • pridobijo temeljno znanje in spretnosti za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti,
  • spoznajo primerne oblike spodbujanja porajajoče se pismenosti,
  • spoznajo, da imajo lahko aktivno vlogo pri spodbujanju otrokove porajajoče se pismenosti, ki je ključna za otrokov razvoj v uspešnega bralca in uspešnega učenca,
  • spoznajo različne oblike aktivnega preživljanja prostega časa z otrokom, ki hkrati spodbujajo otrokovo porajajočo se pismenost,
  • spoznajo, da je branje knjig užitek in zabava, in to vedenje prenesejo na svoje otroke,
  • spoznajo, da je branje vir znanja in vrednota, ter to vedenje prenesejo na svoje otroke,
  • spoznajo primerno otroško literaturo in spoznajo splošno knjižnico.

Glavni namen programa je razvoj družinske pismenosti in izboljšanje pismenosti pri vseh družinskih članih, od prvih korakov v svet pismenosti. Starši bodo v programu spoznali pomen družinske pismenosti, se seznanili s tem, kako beremo otrokom, spoznali bodo didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti. Svetovalci jih bodo skupaj z otroki peljali na obisk v knjižnico, spoznali bodo različne dejavnosti, ki jih lahko počno starši za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti ter razvijanje motivacije za branje.

Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad, zato je za udeležence BREZPLAČEN.

Vsebine programa:
1. Pomen družinske pismenosti
2. Kako beremo z otrokom
3. Otroške knjige (zvrsti, primernost starostni stopnji, izbor, kakovost)
4. Knjiga in drugi mediji
5. Pisave okrog nas – osveščanje o pomenu pismenosti
6. Didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti
7. Skupen obisk knjižnice
8. Pismenost ob domači mizi – spodbujanje v domačem okolju
9. Skupen obisk knjižnice
10. Skupna delavnica izdelovanja lutk na osnovi izbrane knjige
11. Skupen obisk kulturne ustanove v domačem kraju
12. Zaključna prireditev (skupna dramatizacija izbrane knjige z izdelanimi lutkami)

Trajanje: 25 pedagoških ur

Program se izvaja v obliki srečanj po 2 pedagoški uri na teden (z izjemo enega srečanja, ki traja 3 ure).

Fotogalerija

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor