Bolničar-negovalec (SPI)

Naziv po zaključku izobraževanja
Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami

Pogoji za vpis
Uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Dodatni pogoj za vpis je zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi, da ni zdravstvenih ovir za vključitev v izobraževalni program.

Obvezni praktični pouk
Organiziran je v domovih starejših občanov in negovalnih oddelkov bolnic.

Interesne dejavnosti:
Šport, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad, naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke), ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje, itd.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do konca septembra 2014 oz. do zasedbe prostih mest.

Oglejte si še naslednje povezave:

Predmetnik ali brošura
Mesečna preglednica izpitnih rokov
Urniki in obvestila
Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Informacije o zaključnem izpitu 

INFORMACIJE:
Milena Petek
tel: +386 (0)1 89 38 272
mail: milena.petek@lu-kocevje.si

 

Posted in Nekategorizirano.

Dodaj odgovor