Naziv po zaključku izobraževanja

Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami

Pogoji za vpis

Uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Dodatni pogoj za vpis je zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi, da ni zdravstvenih ovir za vključitev v izobraževalni program.

Obvezni praktični pouk

Organiziran je v domovih starejših občanov in negovalnih oddelkov bolnic.

Interesne dejavnosti:

Šport, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad, naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke), ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje, itd.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

INFORMACIJE

Melita Oražem
tel: +386 (0)1 89 38 272, +386 (0)51 414 706
mail: melita.orazem@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Več informacij glede vpisa lahko pridobite osebno na upravi OE Ljudska univerza Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu (01) 89 38 270 ali 051 414 706 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

POVEZAVE

Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Informacije o zaključnem izpitu