Študijska skupina za jezikovno izobraževanje nadaljuje s svojim delom, predvsem se učijo angleščine za potrebe potovanj.