Spoštovanje, skrb in zaupanje vase in v druge, timsko delo, možnost vpliva na druge, časovna svoboda, odprta komunikacija, tekomovalnost….so delovne vrednote.

Vrednote so na karierni in poklicni poti izrednega pomena. So pomemben del odločanja, saj je pomembno, da izbiramo poklice, ki se kar najbolj usklajujejo z vrednotami. Ko govorimo o delovnih vrednotah, se le-te mnogokrat usklajujejo z življenjskimi, osebnimi vrednotami. Delovne vrednote so vezane na delovne veščine in znanja, okolja. Zato se pogosto in z leti spreminjajo.  

Pomembno je, da vrednote prepoznate in zapišete. Naredite svoj Profil delovnih vrednotRangirajte najpomembnejše in razmislite, kako jih doživljate pri delu. Na zaznavanje sebe in delovnega okolja zelo vpliva poznavanje in razumevanje organizacijskih vrednot.  

Ker nepoznavanje naših delovnih vrednot zmanjšuje možnosti, da bomo na koncu zadovoljni s svojo kariero ali službo, je nujno, da jih prepoznamo zgodaj v procesu načrtovanja kariere. 

Svetujemo vam pri pravilnem zapisu in prepoznavanju svojih delovnih vrednot.  

Obiščite nas v Svetovalnem središču Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje.  

Kontaktni osebi: maja.rupnik@lu-kocevje.simelita.orazem@lu-kocevje.si 

Svetovalno središče Pokolpje je brezplačno, saj je financirano iz sredstev ESS in MIZŠ.