Na oblikovanje osebnega načina učenja vplivaje mnogi dejavniki. Pomembno je razvijati najboljšo kombinacijo, da smo pri učenju čim bolj uspešni in učinkoviti. Potrebno je poznati svoj učni stil, učni tip, proces spomina in pomnjenja, koncentracijo, uporabo različnih tehnik in metod učenja in način preverjanja napredovanja znanja.

Individualni učni stili opisujejo potrebo po različnih pristopih k učenju in življenju. Eden izmed uveljavljenih avtorjev, ki je proučeval učne stile, je bil David Kolb. Krog izkustvenega učenja Kolb opredeljuje v štirih fazah: 1 – konkretna izkušnja; 2 – razmišljajoče opazovanje; 3 – analize izkušnje (vključevanje v model abstraktnih pojmov); 4 – preizkušanje naučenega v novi situaciji.

Kateremu pripadate?

PRAKTIKI so vsi, ki jih zanima osebna izkušnja bolj kot vse preostalo, običajno izredno radi izvajajo načrte, se prilagajajo konkretnim okoliščinam in so usmerjeni v akcijo. Težave rešujejo intuitivno in so sposobni tvegati. Pripisujemo jim lastnosti, kot sta praktičnost, pragmatizem ipd.; . Pogosto jih teorija ne zanima, so tudi manj potrpežljivi. Tipični predstavniki poklicev, ki pripadajo praktiku, so menedžerji in ljudje v socialnih poklicih.

PREIZKUŠEVALEC je tisti, ki rad rešuje zaprte probleme, najbolje take, ki imajo en pravilen in najboljši mogoč odgovor ali rešitev. Ljudje z bolj izraženim tovrstnim stilom imajo raje tehnične naloge, kjer imajo manj opravka z ljudmi in medsebojnimi odnosi; kontrolirajo svoja čustva. Najpogostejši poklici so inženirji in drugi tehnični poklici.

SANJAČI po svojem načinu razmišljanja sodijo med ljudi, ki ustvarjajo nove ideje in ki se izredno dobro znajdejo v situacijah, v katerih gre za ustvarjanje raznolikih povezav in tehtanje njihovih posledic. Prilagajajo se z opazovanjem in ne z akcijo. Nemalokrat živijo ‘v oblakih’ in pri konkretnih akcijah dosegajo slabe rezultate. Ljudje tega stila se zanimajo za druge ljudi in se lahko prepustijo čustvom in fantaziji. Tipični predstavniki poklicev s tem prevladujočim stilom so najrazličnejši umetniki.

MISLEC sledi premišljenemu opazovanju in oblikuje teoretične modele, ima močno sposobnost logičnega sklepanja. Zelo dobro med seboj povezuje različne ideje in med njimi pojasnjuje logične zveze in povezave. Manj pozornosti posveča ljudem, bolj abstraktnemu razmišljanju in pojmom. Je tipičen predstavnik logičnega in teoretičnega razmišljanja; zato je včasih celo nepriljubljen. Tipični predstavniki poklicev tega stila so: naravoslovni znanstveniki, matematiki, fiziki, kemiki ipd. (Vir: Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih , ACS 2007).

Za vaše učenje je pomembno, da veste, kakšen je vaš prevladujoči stil učenja. Če poznate prednosti in pomanjkljivosti vašega učnega stila, potem lahko sami sebe usmerjate. Če želite spoznati svoj prevladujoči učni stil in kombinacijo učnih stilov, vam pomagamo svetovalke v SVETOVALNEM SREDIŠČU POKOLPJE, sedaj tudi na daljavo.

Maja Rupnik , maja.rupnik@lu-kocevje.si

Melita Oražem, melita.orazem@lu-kocevje.si

Sonja Hribar, sonja.hribar@lu-kocevje.si