Moj cilj v 2021 je…. 

Zakaj je postavljanje ciljev pomembno?  

S postavljanjem ciljev določate smer v svojem življenju. Ko postavljamo cilje, se poglobimo vase in naredimo načrt, kako jih bomo uresničili.  

Koraki za postavljanje ciljev? 

  1. Ugotovite, kaj je vaša želja, kaj si osebno želite. Želja se nanaša na osebno življenje ali na karierno pot. Želja je motivator, ki premaga ovire. Nikoli si ne postavljate ciljev, ki jih za vas želijo drugi.  
  2. Zastavite si vprašanje, zakaj bi določen cilj radi dosegli? Kaj boste z doseženim ciljem pridobili, spremenili? Bo to več prostega časa, napredovanje na delovnem mestu, večja samozavest, boljša zaposlitev, polno življenje …? To so namreč razlogi, da se boste cilja sploh lotili. Več jih najdete, bolj boste motivirani.  
  3. Vsak cilj si ZAPIŠITE. Zapisani cilji so vidni in jasni. Ko zapišemo cilj na papir, postane trden in oprijemljiv.   Določite časovno in finančno vrednost, ki jo bo treba plačati za dosego cilja. Zavedajte se, da bo potrebno za uresničitev ciljev marsikaj žrtvovati. Višji kot je naš cilj, višja bo cena (vložen čas, odrekanje, časovni pritisk, …).  
  4. Postavite rok za dosego cilja. Določite kratkoročne roke za dosego cilja. Določite dolgoročni in končni cilj.  
  5. Je cilj merljiv in konkreten 
  6. Katere ovire lahko pričakujete na poti do cilja/ciljev? Ovire so lahko notranje (v nas samih) ali zunanje (v okolju). Pomembno je, da ugotovimo, ali je naša glavna ovira notranja (naše prepričanje, naša miselna naravnanost ..) ali zunanja (napačna služba, neustrezno razmerje, neprimerna družba). 
  7. Kdo vam na poti do cilja lahko pomaga?  
  8. Dosežen cilj vizualizirajte. Zamislite si, kako se počutite, kakšna so vaša čustva? Jasna slika o doseženem cilju v možganih bo poglobila prepričanje, da cilj lahko dosežemo.  

Ste si svoj cilj v 2021 že zastavili? Pomagamo vam na vseh korakih. Obiščite Svetovalno središče Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje, svetovalki Melita Oražem in Maja Rupnik vam pomagata na poti do cilja.  

Noben veter ni ugoden ladji brez cilja.” Michael E. de Montaigne 

maja.rupnik@lu-kocevje.simelita.orazme@lu-kocevje.si