Aktivnosti v projektu UNIP

 1. Andragoško usposabljanje za najmanj 30 predavateljev – multiplikatorjev
 2. Izpeljava seminarjev – izvedba usposabljanj za strokovne delavce in učitelje – kolektive izvajalcev izobraževanja odraslih, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja – zajete vse regije v RS in vse vrste institucij za IO
 3. Razvoj IKT orodja – razvite vsebine za IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni izobraževalni načrt in druga e-izobraževalna dokumentacija: Razvite vsebine za IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, E-osebni izobraževalni načrt in druga e-izobraževalna dokumentacija
 4. Oblikovanih 10 aktivov strokovnjakov – partnerji v projektu izvedejo izbor strokovnjakov in konstituiranje skupaj 10 različnih aktivov za pripravo 10 različnih programov izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja: trgovec, bolničar-negovalec, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, logistični tehnik, ekonomski tehnik, zdravstvena nega, strojni tehnik, gradbeni tehnik in predšolska vzgoja. Priprava skupnih izhodišč ter meril za priznavanje predhodno pridobljenega znanja v teh izobraževalnih programih. Seznam članov strokovnih aktivov
 5. Oblikovanje informacijske baze – oblikovanje informacijske baze za vodenje postopkov priznavanja znanja za 10 različnih programov: trgovec, bolničar-negovalec, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, logistični tehnik, ekonomski tehnik, zdravstvena nega, strojni tehnik, gradbeni tehnik in predšolska vzgoja.
 6. Izdelava protokolov za različne postopke: Gradiva za multiplikatorje
 7. Promocijske aktivnosti: Izhodišča in osnutek predloga načinov obveščanja javnosti
 8. Izdelava predlogov načina obveščanja javnosti
 9. Sprotne objave poteka projekta na spletni strani
 10. Organizacija zaključne konference s predstavitvijo rezultatov
 11. Evalvacija projekta
 12. Vodenje projekta

 

 

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor