Gastronomske in hotelske storitve (SPI)

Naziv po zaključku izobraževanja

Gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

 • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Dodatni pogoj za vpis je zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi, da ni zdravstvenih ovir za vključitev v izobraževalni program.

Pogoji za dokončanje

Udeleženec/ka mora uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobreževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Interesne dejavnosti:

Šport, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad, naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke), ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje, itd.

Vsebina zaključnega izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

INFORMACIJE

Melita Oražem
tel: +386 (0)1 89 38 272, +386 (0)51 414 706
mail: melita.orazem@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Več informacij glede vpisa lahko pridobite osebno na upravi OE Ljudska univerza Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu (01) 89 38 270 ali 051 414 706 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

POVEZAVE

Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Informacije o zaključnem izpitu 

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.