Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II

Trajanje projekta: 1.9.2011 – 31.8.2014

Več informacij o aktivnostih in dogodkih v okviru projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II si lahko ogledate s klikom na spodnje povezave :

O projektu UVRVI II
Natančen opis ciljev, vsebin in pričakovanih rezultatov
Načrt projekta UVRVI II
Vzpostavitev portala UVRVI II.
Promocija projekta UVRVI II.
Dokumentarni film
Zbornik
Kazalniki rezultatov projekta
Zaključna konferenca projekta UVRVI II 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju od 2007 – 2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

Konzorcijski partnerji projekta: