Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Na razpis Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje (Daphne III Action Grant 2013) objavljenem oktobra 2013, se je v širši izbor (zadostno število zbranih točk) uvrstilo več kot 220 projektov iz držav članic EU. Glede na razpoložljiva finančna je bilo v ožji krog izbranih 26, med njimi tudi projekt »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?«, ki se bo izvajal v obdobju od 1.10.2014 do 30.9.2016. Projektno partnerstvo sestavljajo partnerji iz Slovenije (Ljudska univerza Kočevje – vodilni partner, Razvojno-izobraževalni center Novo mesto), Bolgarije (Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance) in Italije (FormAzione Co&So Network – Consorzio scs.

Projekt »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« je nadgradnja projekta »Preventing Early/Forced Marriage« (Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, Bolgarija), proučil trenutno stanje o vprašanju zgodnjih porok med Romi, odprl temo v romskih skupnostih in na dotičnih institucijah ter raziskal obstoječe dejavnosti za preprečevanje zgodnjih porok.

Aktivnosti projekta »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« nadaljujejo z obravnavo zgodnjih porok med romsko populacijo in zajemajo več različnih pristopov, delovnih sklopov.
V okviru prvega sklopa bodo izvedeni vprašalniki v obliki vodenih intervjujev po romskih naseljih. Rezultati sociološke raziskave bodo predstavljali vidik vprašanih mlajših in starejših Romov o zgodnjih porokah. Iz vseh sodelujočih držav bo skupno vključenih 1.200 Romov (500 Slovenija, 350 Bolgarija, 350 Italija), različnih zgodovinskih izvorov, oziroma skupnosti.

Drugi sklop projektnih aktivnosti je namenjen izobraževanju s področja mediacije, sestavljenega iz teoretičnega znanja in študije primerov, s poudarkom na temo, kako delovati kot mediator v primeru pojava zgodnje poroke. V izobraževanje bodo vključeni Romi, strokovnjaki s področja izobraževanja, socialnega dela, svetovanja in zdravstvene oskrbe, predstavniki lokalne skupnosti in policije. Določeni udeleženci izobraževanja bodo tudi člani »urgentne« skupine, ki bo začela z delovanjem v času trajanja projekta. Pridobljeno znanje in aktivno vključevanje v reševanje morebitnih težav ter vzpostavitev širše mreže strokovnjakov za delovanje na področju mediacije pa bo osnova za delovanje tima tudi po izteku projekta.

Tretji sklop projektnih aktivnosti načrtuje kot pomemben korak pri zgodnjem odkrivanju oziroma preprečevanju nasilja, zgodnjih porok med Romi, izvedbo izobraževalnih programov za osnovnošolske otroke. Programi oziroma moduli s področja preventive, zajemajo teme kot so reproduktivno zdravje, spolna vzgoja, načrtovanje družine, vrednote, nasilje in kulturne raznolikosti.

Projekt uvaja tudi »romskega mediatorja«, predstavnika romske skupnosti, ki bo prek rednih obiskov različnih romskih naselij nudil Romom ustrezno podporo in napotke, kam se obrniti po pomoč, jim posredoval različne informacije z različnih področij (zdravstvo, sociala, lokalna skupnost) in pomagal iskati odgovore na različna vprašanja ter prepoznaval konfliktne razmere, ki bi potrebovale posredovanje mediatorja oziroma »urgentne« skupine. Pomembni del terenskega dela romskega mediatorja bo tudi spodbujanje romskega prebivalstva k aktivnemu vključevanju v širše družbeno dogajanje z namenom izboljšanja kakovosti njihovega družbenega in ekonomskega položaja v lokalni skupnosti.

Aktualne novice, rezultati in nastala gradiva po posameznih delovnih sklopih bodo objavljeni na novo ustvarjeni spletni strani projekta (www.early-marriage.eu). Promocijske in diseminacijske aktivnosti bodo potekale tudi v obliki okroglih miz, na katerih bodo sodelovali predstavniki lokalne skupnosti in institucij na eni ter predstavnice romske populacije na drugi strani. Prav tako bodo izvedene aktivnosti po centrih za socialno delo, zdravstvenih ustanovah, nevladnih organizacijah, izobraževalnih zavodih in policiji, ki bodo zagotovile udeležence za načrtovano usposabljanja za mediatorja. Po osnovnih šolah bodo podrobno predstavljeni tudi načrtovani izobraževalni programi o preventivi za osnovnošolce. Poleg objav na spletni strani projekta, bo vsak partner skrbel za ustrezno širjenje zanimivih projektnih dogajanj tudi na lastnih spletnih straneh, kakor tudi z obveščanjem lokalnih/nacionalnih medijev.

Zastavljene aktivnosti projekta »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« bodo lahko ob ustrezni podpori vseh vključenih vzpostavile in utrdile temelje, povezave, delovne skupine, uporabljene metode za vzpostavljanje stika med romsko in ne-romsko populacijo, ki lahko zagotovijo uspešno delovanje tudi po izteku projekta.

european-union

LOGO

INFORMACIJE

Barbara Mavrin
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: barbara.mavrin@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.early-marriage.eu

PARTNERJI

Novice


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Svetovanje romskim družinam

Objavil |3. 10. 2017|

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok smo izvedli družinska svetovanja za 20 romskih družin na temo specifičnih problemov oziroma težav otrok. Svetovanje družinam je potekalo tako na terenu, v romskih naseljih kot v


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Potekala je delavnica “Preprečevanje zgodnjih porok” za strokovno javnost

Objavil |5. 4. 2017|

V sredo, 29. 3. 2017 in četrtek, 30. 3. 2017, je na Ljudski univerzi Kočevje potekala dvodnevna delavnica na temo preprečevanja zgodnjih porok, ki smo jo organiziramo v sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok. Dvodnevna delavnica


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

LEPO VABLJENI NA DVODNEVNO DELAVNICO ZA STROKOVNO JAVNOST z naslovom “PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK”

Objavil |20. 3. 2017|

Delavnica bo potekala v sredo, 29. 3. 2017 in četrtek, 30. 3. 2017, od 9.00 do 14.00 na Ljudski univerzi Kočevje in je organizirana v sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok.

Dvodnevna delavnica je namenjena


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Izvedli smo nove delavnice za osnovnošolce

Objavil |8. 2. 2017|

25. in 27. januarja smo delavnice za osnovnošolske otroke nadaljevali na Osnovni šoli Ljubo Šercer v Kočevju. V usposabljanje so bili vključeni otroci od petega do devetega razreda. Učenci so tudi tokrat z zanimanjem spremljali delavnice. Tudi


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Pričeli smo z delavnicami za osnovnošolske otroke

Objavil |26. 1. 2017|

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network) smo pričeli z usposabljanji za osnovnošolske otroke. V kočevskih osnovnih šolah bomo v šolskem letu 2016/2017 namreč v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Objavil |8. 11. 2016|

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta Early Marriage Prevention Network. Cilj projekta je spodbujati povezovanje med institucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega

Posted in Aktualno, Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?.