Vpisujemo v 40-urni tečaj slovenščine kot tuji jezik

Znanje slovenščine pripomore k večji vključenosti v družbo, lažjemu pridobivanju zaposlitve, olajša potek šolanja, zaposlenim tujcem pa omogoča lažjo komunikacijo z delodajalci ali strankami. Tečaj je namenjen vsem, ki jim slovenščina ni prvi jezik in želijo spoznati kulturo in navade Slovencev, iščejo priložnost za delo, se želijo lažje sporazumevati v slovenskem jeziku ali ker želijo opravljati izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

Vsebina tečaja zajema klasičen pouk jezikovnih vsebin s praktičnimi vsebinami vsakdanjega življenja. Udeleženci bodo sistematično usvajali vse štiri jezikovne spretnosti: govor, branje, pisanje in poslušanje.

Vsebino in zahtevnost tečaja bomo prilagodili predznanju in potrebam udeležencev.

Tečaj obsega 40 ur in bo potekal ob torkih in četrtkih od 18. do 19.30, s pričetkom 1. marca 2022.

Cena tečaja in način plačila: 280 € z možnostjo plačila na obroke.

Predavateljica: Greta Košmrl je profesorica slovenskega jezika. V svoji dolgoletni karieri je poučevala različne ciljne skupine na različnih jezikovnih ravneh. V zadnjih letih vodi tečaje priprav na opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni in začetne tečaje slovenščine.

Dodatne informacije: Sonja Hribarsonja.hribar@lu-kocevje.si, 041 708 483

Posted in Aktualno, Tečaji.