Zahvaljujoč lažjemu preseljevanju danes živimo v vse bolj raznoliki družbi, kjer ljudje v istem prostoru govorijo različne jezike, verjamejo v različna verstva, imajo različne tradicije, prepričanja in vrednote. Zaradi nesprejemanja drugačnosti pa včasih pride do socialnih napetosti in konfliktov. Največji izziv v današnji družbi je povezati raznolikost v simbiozo skupnega bivanja. Spoštovanje drugačnosti in sprejemanje raznolikosti nam daje upanje, da osebno zrastemo, se naučimo veliko novega ter z veseljem in v miru sobivamo.

Današnji dan nam ponuja priložnost, da se spomnimo, koliko čudovite in bogate kulturne raznolikosti nam ponuja svet okoli nas in kako pomemben je medkulturni dialog za doseganje miru in trajnostnega razvoja. Naredimo nekaj dobrega za ljudi, bodimo strpni in prijazni!