NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je opredeljena kot operativna delovna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica.

Namen
Namen sistema NPK je posamezniku omogočiti potrjevanje znanja in delovnih sposobnosti, ki jih je pridobil posameznik na različne načine; v poklicnem in strokovnem izobraževanju, na delovnem mestu in v drugih življenjskih situacijah.
Leta 2000 sprejet Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah določa, da lahko posameznik pri izvajalcih postopka za pridobivanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacijah dokaže zahtevana znanja in spretnosti (glede na katalog standardov znanj in spretnosti) in s tem pridobi javno veljavno listino – certifikat.

Pogoji za pristop k preverjanju znanj in spretnosti:

  • starost najmanj 18 let,
  • dokončana osnovna šola.

Preverjanje NPK
Preverjanje NPK opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij. Osnova za preverjanje znanj in spretnosti kandidatov je katalog standardov znanj in spretnosti. Kandidat po uspešno opravljenem preverjanju pridobi javno veljavno listino – certifikat, ki je potrdilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica.

Certifikat o ustrezni nacionalni poklicni kvalifikaciji se pridobi na dva načina:

  • na podlagi uspešno opravljenega izpita,
  • na podlagi “portfolija” – zbirne mape (dokazila o formalnem in neformalnem izobraževanju).

S certifikatom posameznik na trgu dela dokazuje strokovno usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica, vendar z njim ne pridobi poklicne oziroma strokovne izobrazbe.

Ljudska univerza Kočevje  prijavi kandidate na institucije, ki izpite opravljajo in izvaja priprave za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270).

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si