Ljudska univerza Kočevje tudi letos sodeluje na najuspešnejšem kariernem dogodku v naši regiji, ki že deseto leto poteka pod okriljem RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto. S sodelujočimi partnerji, med katerimi so še Zik Črnomelj in CIK Trebnje, smo pripravili širok nabor brezplačnih aktivnosti, kjer boste pridobili nova znanja in kompetence za uspešnejši nastop na trgu dela ter si razširili obzorja na področju osebnega razvoja in vseživljenjskega učenja.

Dogodki Ljudske univerze Kočevje:

Na stojnici znanja v središču mesta Kočevje bomo obiskovalcem predstavili izobraževalno ponudbo za odrasle v lokalnem okolju. Na voljo bodo tudi podporne aktivnosti na temo znanja, mimoidoči pa boste lahko preizkusili svojo srečo in zavrteli naše kolo sreče. V sklopu stojnice znanja ne pozabite obiskati naš svetovalni kotiček, kjer vam bodo strokovne sodelavke Svetovalnega središča Kočevje prijazno predstavile možnosti vključitve v različne programe in pridobivanja kompetenc za razvoj vaše kariere.
Dodatne informacije: Jerneja Petek (jerneja.petek@lu-kocevje.si, 051 414 706)

 

Prostovoljno delo v šoli pomeni vzpodbujanje učencev in dijakov za pro-socialno delovanje, organizacijo ter spremljanje in podpiranje njihovega dela s strani mentorjev. Čas epidemije in današnje okoliščine so za trajnostno vgrajevanje prostovoljnega dela v šolah in za razvijanje socialne odgovornosti ter prosocialnega vedenja otrok in mladih izrednega pomena.
Dodatne informacije: Andreja Vlašič Bižal (andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si, 051 414 706)
Obvezne prijave na portalu: https://kariera.kocevje.si/znanje/organizatorji/oe-ljudska-univerza-kocevje/mladi-in-prostovoljstvo

 

K učinkovitemu iskanju zaposlitve veliko prispeva dobro poznavanje delodajalca, še bolj kot to pa je pomembno dobro poznati samega sebe. S poznavanjem svojih kompetenc boste v ponudbi bolje predstavili svoje prednosti, lažje odgovarjali na zaposlitvenem razgovoru in delodajalcu pokazali svojo ustreznost. Lažje se boste odločali o razvoju svoje kariere in hitreje našli želeno zaposlitev.
Dodatne informacije in obvezne prijave: Jerneja Petek (jerneja.petek@lu-kocevje.si, 051 414 706)

 

Namen delavnice je prepoznati posameznikova interesna področja za nadgradnjo in razvoj kariere. Udeleženci bodo ob podpori enostavnega interesnega vprašalnika Iskanje poklicne poti – SDS – R prepoznali prevladujoče interesno področje in pridobili svojo poklicno šifro. Le ta jim omogoča prepoznavanje kariernega okolja in poklicev, kjer bi najbolje delovali. Na osnovi prepoznavanja interesov udeleženci lažje opredelijo svoj poklicni cilj. Delavnica je namenjena brezposelnim, ki iščejo prve zaposlitve, zaposlenim, ki se odločajo za menjavo službe in mladim, ki se odločajo za izbiro poklica.
Dodatne informacije in obvezne prijave: Maja Rupnik (maja.rupnik@lu-kocevje.si, 041 708 483)
Obvezne prijave na portalu: https://kariera.kocevje.si/znanje/organizatorji/oe-ljudska-univerza-kocevje/moja-poklicna-sifra-je 

 

Priznani čebelar Stanko Knežič bo govoril o pomenu čebel in čebelarstvu. Po končanem predavanju bo potekal vpis novih in obstoječih članov Univerze za tretje življenjsko obdobje v novo študijsko leto s predstavitvijo programov ter s poudarkom na vseživljenjskem učenju.
Dodatne informacije: Jana Pintar (jana.pintar@lu-kocevje.si, 041 708 483)

 

Kako zaznati potrebe drugih in sebe?
Štirje načini čudežnega reševanja in preprečevanja konfliktov.
Nenasilna komunikacija, spoštovanje in moč poslušanja.
Tipi ljudi in umetnost ravnanja z njimi.
Odgovornost in odnosi z otroki, sorodniki, sodelavci in starši.
Kje je meja med naivnostjo in dobroto?
Kaj vse in kako vpliva na naše počutje in delovanje?
Primeri in zgodbe iz vsakdanjega življenja.

Dodatne informacije in obvezne prijave: Andreja Vlašič Bižal (andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si, 051 414 706).

Aktivnosti potekajo po celotni JV regiji, poleg Kočevja še na drugih lokacijah – Trebnje, Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Semič,  nekatere med njimi bodo potekale na daljavo in bodo dostopne širši množici. Celotni program festivala je dostopen tukaj in na spodnji sliki.